Zgłoszenie szkody w towarzystwie Ergo Hestia

Towarzystwo Ergo Hestia idąc z duchem czasu i rozwojem techniki znacznie ułatwia załatwianie wszelkich czynności, związanych z ubezpieczeniem samochodów swoich klientów. Nie inaczej jest również w przypadku zgłaszania szkód>. Ubezpieczyciel przedstawia na swoich stronach drogi postępowania w 2 przypadkach, w których zgłasza się zdarzenie – gdy posiada się ubezpieczenie w Hestii oraz gdy to sprawca jest w tej firmie ubezpieczony.

Zgłoszenie z polisy w Ergo Hestia

Będąc ubezpieczonym w Ergo Hestii i powodując szkodę, posiada się kilka dróg na jej zgłoszenie. Po pierwsze można to zrobić za pomocą eKonta. Dostęp uzyskuje się po jego uaktywnieniu na stronach towarzystwa, a elektroniczny formularz przeprowadza użytkownika przez kolejne etapy zgłaszania zaistniałej szkody. Dodatkowo wybierając tą opcję, można śledzić przebieg naprawy, otrzymywać powiadomienia na pocztę elektroniczną oraz dodawać potrzebne dokumenty, które bardzo szybko mogą być udostępnione towarzystwu, co przyspieszy całą procedurę. Aby się do eKonta zalogować lub go aktywować wystarczy odwiedzić stronę www.ekonto.ergohestia.pl/ekonto/login.seam

W drugiej kolejności do dyspozycji klientów ubezpieczyciela jest formularz internetowy. W tym przypadku nie trzeba aktywować konta, wystarczy jedynie uzupełnić gotowy dokument dostępny na stronie ubezpieczyciela www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/zglos-szkode.html. Formularz ten wymaga podania dokładnych danych poszkodowane oraz sprawcy, a także numerów odpowiednich dokumentów.

Trzecia droga zgłoszenia szkody to telefon. Ubezpieczyciel podaje na swoich stronach 2 numery telefonów, pod którymi można się skontaktować. Konsultant zapyta o niezbędne dane, a także poinformuje o procedurach i odpowie na pytania, jeśli zgłaszający będzie je miał.
Z telefonu komórkowego należy dzwonić pod (58) 555 55 55
A z stacjonarnego pod 801 107 107

Kolejnym sposobem jest przesłanie wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów za pomocą faksu lub tradycyjnej poczty. Aby znacznie procedurę ułatwić i do minimum ograniczyć błędy, jakie mogłyby się pojawić podczas pisania wszelkiego rodzaju podań i zgłoszeń, Ergo Hestia udostępniła na stronie www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/druki-roszczen.html wszelkie niezbędne druki, które sterczy pobrać i wydrukować. Po ich wypełnieniu wysłać:

  • faksem na numer (58) 555 60 61
  • pocztą na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA; ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Zgłoszenie z polisy sprawcy

W przypadku gdy to sprawca zdarzenia jest ubezpieczony w Ergo Hestii, pozostają do dyspozycji 3 drogi zgłoszenia szkody przez poszkodowanego.

Pierwszą z nich jest formularz elektroniczny. Poszkodowany wchodzi na stronę www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zgloszenie-szkody.html?step=1 i wypełniając formularz podaje niezbędne, do rozpoczęcia procesu likwidacji szkody, dane. W razie gdyby potrzebne były dodatkowe dokumenty, można liczyć na kontakt telefoniczny lub mailowy ze strony konsultanta towarzystw, który poinformuje o takiej konieczności.

Drugi sposób to zgłoszenie telefoniczne. Tak więc dzwoniąc pod numer 801 107 107 z telefonu stacjonarnego i pod (58) 555 55 55 z telefonu komórkowego można zgłosić szkodę praktycznie od razu po jej wystąpieniu. Konsultant zapyta o niezbędne dane i poinformuje o procedurach.

Ostatni już sposób zgłoszenia szkody, gdy jest się poszkodowanym, to przesłanie odpowiednich formularzy faksem lub listownie. W ty przypadku również można skorzystać z gotowych dokumentów, dostępnych do pobrania na stronie www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/druki-roszczen.html . Po wydrukowaniu i wypełnieniu druków, tak jak w przypadku, gdy szkodę zgłasza sprawca, należy je przesłać do ubezpieczyciela:

  • faksem na numer (58) 555 60 61
  • listownie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA; ul. Hestii 1, 81-731 Sopot