Wypowiedzenie polisy OC i AC w Ergo Hestia po sprzedaży pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC

Ponieważ zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umowę OC może, po sprzedaży samochodu, wypowiedzieć jedynie jego nowy nabywca. Po tym jak obecny samochód został sprzedany w obowiązku sprzedającego pozostaje zgłosić do ubezpieczyciela ten fakt. W towarzystwie Ergo Hestia nie jest inaczej.

Zgodnie z tym co można na stronach ubezpieczyciela przeczytać były już właściciel samochodu ma 30 dni na zgłoszenie ubezpieczycielowi sprzedaży pojazdu, a także na przesłanie umowy kupna sprzedaży, faktury lub innego dokumentu, na podstawie którego sprzedano pojazd. Należy również podać dane nowego nabywcy, aby ubezpieczyciel mógł się, w razie potrzeby, z nim skontaktować. Wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia nie posiadania już ubezpieczonego samochodu można przesłać do Ergo Hestii:

  • na adres towarzystwa Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA ul. Hestii 1; 81-731 Sopot
  • mailowo na adres poczta@ergohestia.pl lub ocnabywcy@ergohestia.pl
  • oraz faksem pod numer 58 555 60 01

Oczywiście to nabywca decyduje o tym, czy z polisy zbywcy rezygnuje, czy będzie chciał ją kontynuować. Na stronach towarzystwa można również przeczytać, że jeśli chce się odzyskać ewentualna nadpłatę składki, należy do dokumentów, stwierdzających sprzedaż samochodu, dołączyć wniosek o zwrot składki, wraz z informacją w jaki sposób rzeczony zwrot miałby nastąpić (przesłanie pocztą, przelew na konto). Należy pamiętać, że ewentualny zwrot będzie przysługiwał wtedy, jeśli nabywca zrezygnuje z kontynuacji i wypowie polisę zawartą przez sprzedającego.

Ważne jest aby o tym zgłoszeniu pamiętać, nie tylko dlatego, że to obowiązek osoby, która nie jest już właścicielem ubezpieczonego auta, ale też ponieważ, jeśli się tego nie zrobi zarówno sprzedający jak i nabywca solidarnie będą odpowiadać za wszystkie opłaty zawiązane z samochodem, jakich może żądać towarzystwo w związku z ubezpieczeniem samochodu.

Wypowiedzenie umowy AC

Jeżeli sprzedany samochód posiadał dodatkowe ubezpieczenia jak np. AC lub NNW, to przysługuje zwrot pełnej składki na za niewykorzystany okres ubezpieczenia, ponieważ jest to ochrona dobrowolna a nie obowiązkowa. Aby zgłosić fakt sprzedaży pojazdu z tymi ubezpieczeniami, do towarzystwa należy przesłać kserokopię umowy kupna-sprzedaży oraz zawartej dla tego samochodu polisy:
-na adres: Biuro Umów Ubezpieczenia; STU Ergo Hestia SA; ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
-faksem na numer: (58) 555 60 01

Ergo Hestia zaznacza również, że warunkiem zwrotu składki jest brak zgłoszonych szkód na polisie.